Vester Velling Idrætsforening

”Lopper i byen”  


Vær med til at omdanne sportspladsen til 

et loppemarked og sælg dine ting direkte

fra bagagerummet. Man skal selv stå for

salg og oprydning.


Dato kommer senere


Information følger via Facebook,

løbesedler/opslag i Ulstrup, Sdr. vinge og

Ø. Velling, m.f.


Der sælges kaffe, kage, pølser, øl og

sodavand i klubhuset. 


Ring eller sms, hvis du har spørgsmål, ris, ros eller vil have tilsendt kontonr. til kontingent.